Aktualności

Informacja z warsztatów „Recepty bez tajemnic”, Łódź 15.6.2019 r.


Warsztaty zgromadziły 33 uczestników, pielęgniarek i położnych, którzy zapoznali się z doświadczeniami w wypisywaniu recept przez pielęgniarki praktyków. Organizatorem spotkania był Zakład Koordynowanej Opieki, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Jerzym Krukowskim, założycielem FB sieci pielęgniarek wypisujących recepty „Recepty pielęgniarskie – pytania i odpowiedzi” oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Oddział w Łodzi. Program spotkania obejmował m.in. wprowadzenie do wypisywania recept w Polsce, które przedstawiła dr Dorota Kilańska. Wykład dotyczył kuluarów wdrożenia tej nowej kompetencji pielęgniarskiej w Polsce, a także aktualnych międzynarodowych działań w tym zakresie. Następnie przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) poinformowali o możliwościach wykorzystania e-Recepty w pracy pielęgniarki. Kolejny wykład wprowadził uczestników w praktyczne aspekty wypisywania recept, który poprowadził mgr Jerzy Krukowski. Następnie Maciej Kaczkowski przedstawił aspekty związane z wypisywaniem przez pielęgniarki recept pro familiae i pro autorae, a także zapoznał uczestników spotkania z aplikacjami wspierającymi wypisywanie recept przez pielęgniarki, pokazując ich zalety i niedoskonałości. Marika Kaczmarek – położna, omówiła możliwości wypisywania recept przez położne. Uczestników spotkania wspierał Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka Prorektor ds. Kształcenia, który zwrócił uwagę na sytuację wypisywania recept dla seniorów i możliwości współdziałania pielęgniarek i lekarzy w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w konkursie dotyczącym RODO w praktyce pielęgniarskiej, którego sponsorem była firma „Prometriq” – fundator książki „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”.

Pielęgniarki i położne podczas ponad dziewięć godzin intensywnego kursu czynnie uczestniczyły w dyskusji, dzieliły się spostrzeżeniami, powstała także inicjatywa zgłaszania zmian dotyczących wprowadzania nowych leków do listy produktów, do ordynowania, których uprawnione są pielęgniarka i położna. Miałyśmy okazję spotkać rekordzistki w wypisywaniu recept, oraz koleżanki, które w swoich wypowiedziach wskazują na inne spojrzenie na opiekę nad pacjentem od kiedy zdobyły to nowe uprawnienie. Dodatkowo pokazano filmy, przekazane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, w których pielęgniarka z Irlandii – Pielęgniarka Zaawansowanej Praktyki (APN), pielęgniarka z Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, które wypisują recepty za pomocą platformy pielęgniarskiej, przygotowanej przez Hiszpańską Radę Pielęgniarek, zachęcały polskie pielęgniarki do wypisywania recept.

Daragh Rodger (Irlandia) – audio

Antonia Becerra (Hiszpania) – film

Marie-Terese Massey (RCN, Wielka Brytania) – film

Sponsorem spotkania był Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja „Florencja”. Dziękujemy uczestnikom, wykładowcom oraz wspierającym działania instytucjom.

dr Dorota Kilańska, Zakład Koordynowanej Opieki WNoZ UMed.

  • Opublikowano: 18 czerwca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!