Aktualności

  • Opublikowano: 5 października 2018

InterDok – inauguracja roku akademickiego


4 października 2018 roku, w Sali Śniadaniowej Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się uroczysta inauguracja studiów doktoranckich, realizowanych na Wydziale Lekarskim w ramach projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku”.

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Jestem dumna, że zdecydowali się Państwo studiować właśnie tutaj – mówiła na inauguracji prof. Jolanta Kujawa, Kierownik Studiów.

Celem projektu InterDok jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia, zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie oceny profilu funkcjonowania chorego z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz zapoznanie się z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych EBM. Biopsychospołeczny model zakłada holistyczne podejście do diagnostyki i terapii zaburzeń funkcjonowania jednostki, będącej w dynamicznej interakcji ze środowiskiem.

W inauguracji studiów udział wzięli prof. Jolanta Kujawa – Kierownik Projektu; prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej EIT Health InnoStars; dr Jacek Grabowski – Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. Agnieszka Wierzbowska – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego; prof. Paweł Ptaszyński – Dyrektor ds. Lecznictwa Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a przede wszystkim doktoranci i ich promotorzy, wykładowcy oraz zespół administracji uczelnianej, zaangażowanej w prace nad uruchomieniem studiów.

– Studia doktoranckie to szansa na uczestniczenie w życiu dynamicznie rozwijającej się uczelni, w której jest miejsce dla każdego, kto będzie chciał korzystać z zasobów naukowych – mówiła na spotkaniu prof. Lucyna Woźniak. – Życzę Państwu pięknego i owocnego czasu. Zadawajcie trudne pytania i próbujcie na nie odpowiedzieć – dodała Pani Prorektor.

–  Ogromny atutem tego projektu jest to, że poszukujemy i inwestujemy w talenty, które mogą w sposób samodzielny rozwijać się w przyszłości – dodał dr Jacek Grabowski, Kanclerz Uniwersytetu.

W projekcie „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku” zarezerwowano środki finansowe na staże zagraniczne i wizyty studyjne w wiodących ośrodkach, realizujących programy naukowo-badawcze, zgodne z zainteresowaniami i kierunkami badań doktorantów. Studia trwają 4 lata.

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!