Aktualności

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI – SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLIFARMAKOTERAPII


Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej już po raz IX zaprasza do udzi­ału w ogólnopol­s­ki stu­denck­iej kon­fer­encji naukowej „TRUDNI PACJENCI INTERNISTYCZNI – SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO POLIFARMAKOTERAPII

Kon­fer­enc­ja odbędzie się 20.04.2024 online, początek o godz. 9:00

Prze­bieg wydarzenia będzie trans­mi­towany na żywo przez YouTube SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej link będzie dostęp­ny w dniu kon­fer­encji na face­bookowej stron­ie wydarzenia:

https://www.youtube.com/live/W996H5ldpg4?si=FOb3AmBJOYb505i5

W cza­sie Kon­fer­encji będzie możli­wość wzię­cia udzi­ału w inter­ak­ty­wnym quizie przy pomo­cy aplikacji KAHOOT. Szczegółowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się na face­bookowej stron­ie wydarzenia.

Ramowy plan kon­fer­encji

 

  • Opublikowano: 16 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP