Komunikaty prasowe

  • Opublikowano: 26 listopada 2015

Jedenaście najlepiej zarządzanych uczelni otrzymało nagrody LUMEN 2015

Rektorzy, menadżerowie i zespoły z 11 polskich szkół wyższych otrzymali w poniedziałek w Warszawie nagrody w Konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Sześcioro laureatów otrzymało nagrody w najważniejszej kategorii: „Zarządzanie Uczelnią”.

Pierwszą edycję Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 zorganizowały: Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma doradcza PCG Polska. W konkursie wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Organizatorzy konkursu chcą pokazać ich osiągnięcia w pełnym świetle – stąd słowo „lumen” w nazwie konkursu.

Do konkursu nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Konkurowały one w pięciu kategoriach: „Zarządzanie Uczelnią”, „Innowacyjność”, „Współpraca z otoczeniem”, „Infrastruktura” i „Umiędzynarodowienie”. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu. Przewodniczył jej były prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber.

W kategorii „Zarządzanie Uczelnią” jury przyznało sześć równorzędnych nagród. Prof. Ryszard Górecki – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – otrzymał nagrodę m.in. za rozbudowę UWM, powołanie Wydziału Nauk Medycznych oraz zrealizowanie pierwszego w Polsce projektu „Green University”. Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka nagrodzono za umocnienie pozycji PG jako uczelni rozwijającej nowe technologie i stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla kształcenia „Inżynierów Przyszłości”. Kolejny z nagrodzonych: prof. Paweł Górski – rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – otrzymał nagrodę za wprowadzenie zasad zarządzania, umożliwiających elastyczną reakcję uczelni na zmiany ekonomiczne i społeczne. Kolejna laureatka – dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS – Małgorzata Wróblewska wniosła istotny wkład w uzyskanie przez uczelnię w czerwcu 2015, statusu pierwszego w Polsce niepublicznego uniwersytetu przymiotnikowego.

Wśród nagrodzonych za „Zarządzanie Uczelnią” znalazł się również rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryś. Wprowadził on zmiany w zarządzaniu uczelnią, które spowodowały, że GUM ma najwyższy w kraju odsetek studentów zagranicznych. Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. Witold T. Bielecki został doceniony za wdrożenie nowych mechanizmów kierowania rozwojem uczelni. Dzięki jego wysiłkom ALK plasuje się na czołowych miejscach w rankingach krajowych i międzynarodowych, jest także liderem w umiędzynarodowieniu.

W kategorii „Innowacyjność” jury nagrodziło zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii ds. komercjalizacji pod kierownictwem dr. Jacka Firleja, który opracował proces komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Włodzimierz Nykiel z zespołem – otrzymał nagrodę w kategorii „Współpraca z otoczeniem”. Nagrodę przyznano za program mentoringowy „Absolwent VIP”, który ma rozwijać osobisty i zawodowy potencjał najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony najwybitniejszych absolwentów uczelni.

Dwie równorzędne nagrody przyznano w kategorii „Infrastruktura”. Profesorowie Stanisław Chwirot, Ireneusz Grabowski i Włodzimierz Jaskólski otrzymali nagrodę za rozbudowę Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i utworzenie w nim Centrum Optyki Kwantowej. W tej kategorii doceniono również prof. Stanisława Wincenciaka z Politechniki Warszawskiej, który zarządza realizacją projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW”.

W kategorii „Umiędzynarodowienie” nagrodzono dr hab. inż. Katarzynę Pernal – dyrektor Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. W MSD PŁ można uzyskać doktorat w międzynarodowym środowisku, w języku angielskim, w sposób elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Drugą równorzędną nagrodę przyznano prof. Grzegorzowi Mazurkowi z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za rozwijanie i scalanie na uczelni procesów internacjonalizacji, która jest kluczowym elementem strategii ALK.

W konkursie przyznano także nagrodę specjalną. Otrzymała ją Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych za realizację inicjatywy „Dziewczyny na politechniki”.

Jednym z patronów medialnych konkursu jest serwis PAP – Nauka w Polsce.

(RC)

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jedenascie-najlepiej-zarzadzanych-uczelni-otrzymalo-nagrody-lumen-2015/73cpfp

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!