Aktualności

Jubileuszowa V Edycja Konferencji Echa ASBMR 2016 – Relacja


W dniu 14 stycznia 2017 r. odbyła się Jubileuszowa V Edycja Konferencji Echa ASBMR 2016 pod Patronatem Naukowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. med. Radzisława Kordka oraz Patronatem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Stowarzyszenia Scholaris im. prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej i Polskiego Kolegium Osteoporozy.

Organizatorem merytorycznym spotkania był Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Katedry Endokrynologii przy współudziale sponsorów (Amgen, Teva, Polpharma, Lekam, Unipharm).

W interdyscyplinarnym spotkaniu udział wzięło przeszło 140 uczestników z różnych ośrodków w Polsce, specjalistów zajmujących się osteoporozą, w tym: endokrynologów, reumatologów, ortopedów, pediatrów, lekarzy chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W konferencji udział wzięli następujący wykładowcy: prof. Roman Lorenc (Warszawa), prof. Edward Czerwiński (Kraków), prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa), prof. Piotr Leszczyński (Poznań), dr med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź), dr med. Waldemar Misiorowski (Warszawa), dr med. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań), dr med. Maria Rell-Bakalarska (Warszawa) oraz organizatorzy spotkania: prof. Ewa Sewerynek i dr med. Michał Stuss (UM w Łodzi).

Tematem Konferencji było przybliżenie nowych doniesień dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia zaburzeń metabolizmu kostnego, przedstawionych na zjeździe organizowanym corocznie przez American Society for Bone Mineral Research – w 2016 roku w Atlancie (USA).

Przedstawiono między innymi “blaski i cienie” diagnostyki osteoporozy w oparciu o nowe informacje przedstawione na zjeździe w Atlancie. Zademonstrowano najnowsze dane dotyczące denosumabu – pierwszego leku biologicznego zarejestrowanego do terapii osteoporozy u kobiet i mężczyzn, podkreślając możliwość jego stosowania zarówno jako leku pierwszego wyboru w leczeniu, jak i kontynuacji po wcześniej stosowanej terapii bisfosfonianami. Ze względu na informacje z 2016r. o zwiększeniu ryzyka mnogich złamań kręgów u pacjentów niestosujących się do zaleceń ciągłości terapii, zwrócono uwagę słuchaczy na konieczność podawania innego leku antyresorpcyjnego w przypadku przerwania leczenia biologicznego denosumabem. Zaprezentowano także wyniki potwierdzające przeciwwłamaniowy efekt działania romosozumabu – przeciwciała antysklerostynowego (wyniki badania klinicznego 3. Fazy – FRAME) i perspektywę wdrożenia leczenia osteoporozy jego preparatem wkrótce po zarejestrowaniu. Ponadto, poruszono temat “zalet i wad” terapii długoterminowej, przypominając słuchaczom o roli wapnia i wit. D3 w metabolizmie kości i ich wykorzystaniu w prewencji oraz leczeniu na podstawie najnowszych zaleceń. W czasie konferencji ASBMR omówiono wyniki nowych badań dotyczących bezpieczeństwa i plejotropowego działania wit. D3, zwłaszcza w kontekście chorób układu sercowo-naczyniowego. Zaproponowano także model postępowania terapeutycznego u pacjentów z osteoporozą i niewydolnością nerek oraz zwrócono uwagę uczestników na ryzyko ubytku masy kostnej oraz złamań niskoenergetycznych u pacjentów z chorobą nowotworową i/lub w trakcie chemioterapii. Konferencja zakończyła się sesją poświęconą spersonifikowanej terapii osteoporozy w oparciu o przypadki kliniczne.

Szczegółowe dane merytoryczne dostępne będą na stronie internetowej zjazdu Echa ASBMR 2016.

Prof. Ewa Sewerynek

  • Opublikowano: 13 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP