Aktualności

Juvenes Pro Medicina 2018 — Students’ Scientific Conference


On behalf of Stu­dents’ Sci­en­tif­ic Asso­ci­a­tion at the Med­ical Uni­ver­si­ty of Lodz and the Asso­ci­a­tion’s Cura­tor — pro­fes­sor Ewa Sew­erynek, it is our plea­sure to invite you to the 56th Pol­ish and 14th Inter­na­tion­al Con­fer­ence Juvenes Pro Med­i­c­i­na 2018

Data: 25 – 26 maja 2018
Miejsce: Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Pomors­ka 253
Strona: https://www.facebook.com/events/1499550877018546/

  • Opublikowano: 6 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP