Aktualności

Juwenalia


Juwe­na­lia to jed­na z najwięk­szych imprez plen­erowych wojew­ództ­wa łódzkiego! Juwe­na­lia Łódzkie 2016 Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego i Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi to świę­to wszys­t­kich stu­den­tów, oraz okaz­ja do dobrej zabawy, także dla pozostałych mieszkańców mias­ta.

Więcej infor­ma­cji: www.juwenalia.uni.lodz.pl

Do zobaczenia na Lumum­bowie!

  • Opublikowano: 10 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP