Aktualności

Klaster Żyjmy Zdrowiej stał się faktem!


W dniu 16 października 2015 r. w Centrum Dydaktycznym  w Łodzi odbyło się uroczyste podpisania porozumienia grupy inicjatywnej Klastra Żyjmy Zdrowiej. Głównym celem współpracy 15 partnerów, wśród których znalazły się: UM w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Promowanie Zrównoważonego Stylu Życia  Instytut Świadomego Rozwoju S.C., NZOZ Biomol-Med Sp z o.o., Multimedical System Sp. z o.o., Fundacja Firmy Rodzinne, IFOTAM Sp. z o.o., Delia Cosmetics Sp. z o.o., Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej Hipokamp, Fundacja 2035, Columna Medica Sp. z o.o., jest realizacja wspólnych działań zmierzających do rozwoju technologii i usług w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się. Do proponowanych celów szczegółowych działania Klastra zaliczamy:

  1. Tworzenie sieci współpracy pozwalającej na efektywne wykorzystanie potencjału naukowego regionu i gospodarczego przedsiębiorstw, członków Klastra.
  2. Utworzenie sieci ośrodków zdrowego życia i aktywnego starzenia
  3. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
  4. Prowadzenie badań i upowszechnianie wyników w zakresie ekonomiczno-społecznych uwarunkowań aktywnego życia i zdrowego starzenia. Promowanie form współpracy i integracji międzypokoleniowej w obszarze kultury i oświaty na rzecz aktywnego życia i zdrowego starzenia.
  5. Edukację i promocję prozdrowotną
  6. Prowadzenie badań i rozwój technologii wspomagających we współpracy z Narodowym Centrum Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia
  7. Współpracę z sieciami międzynarodowymi, w tym EIT Health

Podczas wydarzenia Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentowali: prof. Lucyna Woźniak oraz dr hab. Jakub Fichna.
Województwo Łódzkie i miasto Łódź lokują się w czołówce polskich regionów z najbardziej niekorzystnymi terenami epidemiologicznymi, społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi. Dla przykładu, średnia długość życia mężczyzn w naszym województwie jest najkrótsza w Polsce. Sytuacja demograficzna jest jedną z najbardziej skomplikowanych w kraju: w Łódzkiem notuje się jeden z najniższych udziałów ludności w wieku 0-14 lat oraz najwyższy udział ludności w wieku powyżej 65. roku życia. Zdrowie stanowi kluczowy element dla rozwoju społeczno-gospodarczego i właściwej demografii. Konieczne jest zatem upowszechnienie wzorców aktywnego i zrównoważonego stylu życia oraz rozwinięcie powszechnej kampanii edukacyjnej.

  • Opublikowano: 21 października 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP