Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

NAZWA JEDNOSTKI

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

 

DANE KONTAKTOWE DO KIEROWNIKA JEDNOSTKI

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
andrzej.kaszuba@umed.lodz.pl
+48 42 651 10 72
Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

 

SKŁAD ZESPOŁU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Ewa Trznadel-Grodzka

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Aleksandra Lesiak

dr n. med. Beata Miękoś-Zydek

dr n. med. Piotr Czyż

 

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

Klinika zajmuje się m.in. diagnostyką i leczeniem chorób skóry. Jest nowoczesnym ośrodkiem fototerapii chorób skóry, ze szczególnym ukierunkowaniem w leczeniu łuszczycy u chorych z postacią pospolitą, jak i w ciężkich uogólnionych przypadkach.

 

Wyniki leczenia są bardzo dobre, wysoko oceniane przez pacjentów z Łodzi i odległych rejonów Polski. Na uwagę zasługują wieloletnie doskonałe wyniki leczenia metodami kojarzonymi łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, trądziku i innych rzadszych chorób skóry.

 

OSIĄGNIECIA JEDNOSTKI: PROJEKTY ORAZ PUBLIKACJE

Prowadzone są granty naukowe:

1/Project of National Science Centre: „Genetic and environments factors of indyvidual responde to phototherapy in psoriatic patients i Polish population) (2012/05/B/NZ5/01885)

2/Project of National Science Centre: ” Molecular mechanism of ultraviolet radiation in initiation of skin photocancerogenesis” (NCN UMO-2013/11/B/NZ5/00037 )

 

Klinika od wielu lat organizuje kursy specjalizacyjne: „Fotobiologia w dermatologii” i „Choroby skóry wieku dziecięcego”.

Klinika jest organizatorem bądź współorganizatorem wielu konferencji, m.in.: Andrzejek Dermatologicznych, Zjazdów Dermatologów Wojskowych, Hot Topics.

 

Pracownicy Kliniki są autorami lub współautorami wielu publikacji:

Marlena Hawro, Marcus Mauer, Karsten Weller, Romuald Maleszka, Anna Zalewska-Janowska, Andrzej Kaszuba, Zofia Gerlicz-Kowalczuk, Tomasz Hawro.

Tytuł: Lesions on the back of hands and female gender predispose to stigmatization in patients with psoriasis.

Czasopismo: J. Am. Acad.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!