Aktualności

Komunikat Działu Projektów


Szanowni Państwo,

Z uwagi na zapisy Regulaminu konkursu pt. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi (nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16) na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, mówiące o tym, że „w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski.”, Dział Projektów uprzejmie informuje, że nabór na składanie wniosków ze strony UM został zamknięty. Wniosek do przedmiotowego konkursu przygotowywać będzie Zespół Prof. Wioletty Pietruszewskiej z Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej oraz Prof. Wojciecha Fendlera z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej.

Dział Projektów
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

  • Opublikowano: 15 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP