Aktualności

KOMUNIKAT NR 4


KOMUNIKAT NR 4
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
z dnia 10 stycznia 2020 r.
Szanowni Państwo
Profesorowie
Profesorowie uczelni

Uczelniana Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o składanie deklaracji członkostwa w kolegium elektorów kadencji 2020-2024 wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków członkostwa.

Informujemy, że w skład kolegium elektorów wchodzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie na stanowiskach profesora i profesora uczelni, w podstawowym miejscu pracy, na dzień 1 stycznia 2020 r., którzy na ten dzień nie ukończyli 67. roku życia i złożyli oświadczenie o spełnianiu warunków członkostwa.

Oświadczenia należy składać do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 15:30:
    w formie skanu z własnoręcznym podpisem na adres: elzbieta.slawinska@umed.lodz.pl
–    za pośrednictwem skrzynek podawczych Kancelarii Głównej znajdujących się w poszczególnych obiektach Uniwersytetu,
–    osobiście w sekretariacie Uczelnianej Komisji Wyborczej (Dział Organizacyjno-Prawny, al. Kościuszki 4, pok. 37).

Przewodnicząca UKW: dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

Uwaga:
Zasady przeprowadzania wyborów określa Dział II Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm. oraz Załącznik nr 6 do Statutu.

 

  • Opublikowano: 10 stycznia 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!