Aktualności

Komunikat nr 5


Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 
Szanowni Państwo
Profesorowie

Profesorowie uczelni

 

Uczelniana Komisja Wyborcza przedłuża termin składania deklaracji członkostwa w kolegium elektorów kadencji 2020-2024 dla nauczycieli akademickich będących profesorami i profesorami uczelni do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15:30.

Jednocześnie informujemy, że ww. termin ma charakter ostateczny, co oznacza, że osoby które nie złożą oświadczenia, nie wejdą w skład kolegium elektorów i nie będą mogły uczestniczyć w wyborze Rektora na kadencję 2020-2024.

Jednocześnie z deklaracją prosimy o składanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o jego uprzednim złożeniu (wzory oświadczeń zamieszczone w Komunikacie nr 6 UKW).

Oświadczenia prosimy składać:

–    w formie skanu z własnoręcznym podpisem na adres: elzbieta.slawinska@umed.lodz.pl

–    za pośrednictwem skrzynek podawczych Kancelarii Głównej znajdujących się w poszczególnych obiektach Uniwersytetu,

–    osobiście w sekretariacie Uczelnianej Komisji Wyborczej (Dział Organizacyjno-Prawny, al. Kościuszki 4, pok. 37).

 

Wzór oświadczenia: link

Przewodnicząca UKW: dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

  • Opublikowano: 27 stycznia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!