Aktualności

Komunikat nr 6


Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie prosi osoby, które zadeklarowały swoje członkostwo w kolegium elektorów lub zgłosiły swoją kandydaturę w wyborach do kolegium elektorów, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. o pilne (nie później niż do 5 lutego br.) złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji, o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia.

Przypominamy, że oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz w związku z pełnieniem funkcji publicznej, określonej w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. (wzór oświadczenia lustracyjnego: Oswiadczenie lustracyjne skladane po raz pierwszy).

Osoby, które kiedykolwiek wcześniej złożyły takie oświadczenie, również w naszym Uniwersytecie, składają jedynie informację o tym fakcie (wzór informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego: Informacja o uprzednim zlozeniu oswiadczenia lustracyjnego).

Weryfikacji złożonych oświadczeń można dokonać na stronie Biura Lustracyjnego IPN:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

Oświadczenia prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „oświadczenie lustracyjne”:

–  za pośrednictwem skrzynek podawczych Kancelarii Głównej znajdujących się w poszczególnych obiektach Uniwersytetu,

–  osobiście w sekretariacie Uczelnianej Komisji Wyborczej (Dział Organizacyjno-Prawny, al. Kościuszki 4, pok. 37).

 

Przewodnicząca UKW: dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

  • Opublikowano: 27 stycznia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!