Aktualności

Komunikat Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego


Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym osób niebędących nauczycielami akademickimi, wprowadzamy następujące zasady organizacji pracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 1. Pracownicy uczelni dostępni są pod numerami służbowych telefonów komórkowych lub pod adresem służbowej poczty elektronicznej – szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce PRACOWNIK.
 2. Osoby pracujące zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami przełożonego i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej w godzinach pracy.
 3. Sprawy należy procedować w formie elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, Proces Portalu lub innych dedykowanych systemów dostępnych w systemie OFFICE 365.
 4. Dokumenty podpisywane są przy użyciu podpisu elektronicznego, w tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 5. Jednostki administracji uczelni nie przyjmują interesantów.
 6. Większość pracowników uczelni realizuje swoje zadania w trybie pracy zdalnej. Jednostki, w których praca zdalna nie jest możliwa wyznaczają osoby dyżurujące. Osobom, które mają zaległe urlopy wypoczynkowe, zalecamy ich wykorzystanie – w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
 7. W Intranecie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące systemu pracy poszczególnych jednostek administracji uczelni.
 8. Terminowe, niezbędne dokumenty papierowe prosimy kierować wyłącznie do Kancelarii Głównej, która realizuje obieg korespondencji zgodnie z komunikatem z dnia 13 marca 2020 r.
 9. Wstęp do budynków uczelni możliwy jest tylko dla pracowników dyżurujących na podstawie okazanej legitymacji pracowniczej. Wejścia do budynku należy ograniczyć do koniecznego minimum.
 10. Wszelkie problemy związane z realizacją zapisów niniejszego komunikatu, a tym samym działalności uczelni prosimy kierować na adres rektor@umed.lodz.pl.

Kierownicy jednostek administracyjnych oraz pracownicy zobowiązani są do regularnego sprawdzania informacji publikowanych na stronie internetowej uczelni, stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz dostosowania pracy podległych zespołów do obowiązującej sytuacji – przy zachowaniu ciągłości pracy.

O wszystkich decyzjach i zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony uczelni.

Bardzo dziękuję za Państwa wsparcie, wyrozumiałość i elastyczne podejście. Jestem przekonany, że dostępne narzędzia oraz Państwa zaangażowanie pozwolą nam zachować ciągłość pracy i terminowość wykonywanych zadań.

Prof. Radzisław Kordek, Rektor

 • Opublikowano: 16 marca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP