Aktualności

Komunikat Rektora w sprawie realizacji sesji egzaminacyjnej


Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

czas pandemii to okres bezprecedensowy w działalności naszej Uczelni. Nie powinien on jednak mieć wpływu na jakość kształcenia i rzetelność weryfikacji, zdobytej przez studentów, wiedzy. Wyjątkowa sytuacja z jaką przyszło nam się obecnie mierzyć, wymaga od nas jeszcze większej elastyczności, solidarności i ciężkiej pracy. Niezmiennie obowiązkiem studentów jest  poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, a także sumienne przygotowywanie się do kolokwiów, egzaminów i innych form zaliczania przedmiotów.

Niestety do Władz Uczelni zgłaszane są przypadki oszukiwania podczas sesji egzaminacyjnej, w szczególności podczas zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej.

Wszelkie próby stosowania nieuczciwych praktyk i wykorzystywania tej szczególnej sytuacji w celu wprowadzenia nauczyciela akademickiego w błąd godzą nie tylko w dobre obyczaje akademickie, ale są sprzeczne z obowiązującym prawem. Korzystanie z niedozwolonych pomocy naukowych lub wsparcia osób trzecich, które mogą przełożyć się na nieobiektywną ocenę stanu wiedzy lub umiejętności jest działaniem nagannym, dla którego nie ma przyzwolenia w naszej Uczelni. Taka postawa jest szczególnie niedopuszczalna w przypadku studentów uczelni medycznej, od których wiedzy i umiejętności będzie w przyszłości zależało zdrowie i ludzkie życie. Dlatego, raz jeszcze pragnę przypomnieć, że student uciekający się do nieuczciwych praktyk podczas zaliczeń i egzaminów, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w szczególnych przypadkach także odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym, każdy ze zgłoszonych przypadków studenckiej nieuczciwości będzie procedowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wobec studentów dopuszczających się takich praktyk wyciągnięte zostaną przewidziane prawem konsekwencje. Żaden potwierdzony przypadek niesamodzielnej pracy studenta nie będzie usprawiedliwiany nadzwyczajnymi okolicznościami i nie spotka się z pobłażliwością ze strony Uczelni.

Apeluję do wszystkich Państwa, w tych trudnych czasach – bądźmy życzliwi i solidarni, ale  przede wszystkim odpowiedzialni.

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

 

  • Opublikowano: 16 czerwca 2020
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP