Aktualności

Konferencja “Błędy Medyczne”


Co zro­bisz, gdy przeglą­da­jąc rano kore­spon­dencję, zobaczysz także wezwanie na postępowanie sądowe? Albo gdy do drzwi gabi­ne­tu lekarskiego zami­ast pac­jen­ta zapu­ka proku­ra­tor, celem wysłucha­nia wyjaśnień i sprawdzenia doku­men­tacji medy­cznej?

Miejsce: Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, ul. Pomors­ka 251

Ter­min: 13.05.2017, godz. 9:30 – 16:00

Strona: https://www.facebook.com/events/781990341957530/

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP