Aktualności

Konferencja dotycząca miejsca pielęgniarki i położnej w skoordynowanej opiece zdrowotnej


W dniu 7.7.2016 r., w Sejmie RP na zaproszenie Poseł Agnieszki Ścigaj odbyła się konferencja dotycząca miejsca pielęgniarki i położnej w skoordynowanej opiece zdrowotnej. Na konferencji był obecny Pan Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz w imieniu Pani Premier – Pani  Minister Elżbieta Witek – Rzecznik Rządu; prelegentami byli ze strony Naczelnej  Izby Pielęgniarek i Położnych – Prezes Pani Zofia Małas, Izabela Ćwiertnia – konsultant ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego, Tadeusz Wadas, oraz dr Dorota Kilańska – Dyrektor EFN (UMwŁ).

W spotkaniu udział wzięli także posłowie oraz prawie 100 pielęgniarek i położnych reprezentujących Kolegium Pielęgniarek Rodzinnych i Zespół ds. POZ oraz samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Podczas trwającej ponad 3 godziny debaty podzielono się spostrzeżeniami na temat wprowadzanych reform i przedstawiono postulaty środowiska w zakresie miejsca i roli pielęgniarki w procesie przemian ustrojowych w ochronie zdrowia.

Z wystąpieniami można się zapoznać pod adresem  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B2E02579C62DCB94C1257FE1004928A1#

Publikacja dotycząca tematu znajduje się pod adresem http://www.termedia.pl/Czy-pielegniarki-stana-na-pierwszej-linii-frontu-w-POZ-,12,27732,1,0.html

  • Opublikowano: 11 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP