Aktualności

Konferencja „Nadciśnienie Tętnicze 2018”


Podczas konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi – „Nadciśnienie Tętnicze 2018” omówione zostały zasady leczenia nadciśnienia tętniczego. Wykłady oparte były o informacje uzyskane między innymi podczas „28th European meeting on hypertension and cardiovascular protection” – spotkania, które odbyło się  w Barcelonie na początku czerwca.

Wykładowcami konferencji byli wybitni kardiolodzy, hipertensjolodzy i interniści. W trakcie sesji dydaktycznej, otwierającej wydarzenie, przedstawione zostały zmiany w wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego.

Omówiono, jakie działania można podjąć w przypadku chorych po udarze mózgu, z niewydolnością serca czy migotaniem przedsionków. Kolejne sesje dotyczyły m.in. nowych zasad postępowania w przypadku zwężenia tętnicy nerkowej oraz opowiadano o inwazyjnych metodach leczenia opornego nadciśnienia tętniczego.

Naukowcy rozmawiali również o pomocy pacjentom, którzy borykają się nie tylko z nadciśnieniem, ale również z otyłością czy cukrzycą. Spotkanie zakończyły wykłady dotyczące leczenia kobiet w ciąży czy młodych pacjentów.

  • Opublikowano: 25 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP