Aktualności

Konferencja naukowa „PROBLEMY DEFINICYJNE I STRATEGIE ARGUMENTACYJNE W FILOZOFICZNYCH I BIOETYCZNYCH DEBATACH NAD POCZĄTKIEM I KOŃCEM ŻYCIA”


Zakład Bioetyki zaprasza na konferencję naukową PROBLEMY DEFINICYJNE I STRATEGIE ARGUMENTACYJNE W FILOZOFICZNYCH I BIOETYCZNYCH DEBATACH NAD POCZĄTKIEM I KOŃCEM ŻYCIA, która odbędzie się w dniach 16-17 marca.

Procedury medycyny reprodukcyjnej i terminalnej oraz diagnostyka śmierci wiążą się z wyborami, które są trudne zarówno z perspektywy medycznej, jak i etycznej. Ich analiza i dyskusja wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej dotyczącej medycyny, ale także klarownego systemu pojęć i definicji pozwalających na rozumienie aspektów etycznych i natury sporów moralnych dotyczących tych procedur. W dyscyplinach humanistycznych, w tym w bioetyce często mamy do czynienia z wyrażeniami o niejasnym sensie. Niejasność ta często bierze się z wieloznaczności używanych terminów, co skutkuje znacznymi rozbieżnościami interpretacyjnymi w rozumieniu wyrażeń, w których terminy te się pojawiają. Powoduje to często zniekształcanie argumentacji i błędne rozumienie konkluzji i staje się szczególnie widoczne w przypadku terminów wieloznacznych, o braku odpowiedniej kwantyfikacji, pewnych przemilczanych założeń czy określeń metaforycznych, prowadzących do jałowych sporów językowych prezentowanych jako spory merytoryczne.

W obecnej debacie filozoficznej i bioetycznej istnieje konieczność wskazania na te niejasności i podjęcia próby poprawnego zdefiniowania pojęć oraz ustalenia sensu terminów używanych w obszarze medycyny reprodukcyjnej i terminalnej oraz diagnostyki śmierci.

Program konferencji

 

  • Opublikowano: 8 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP