Aktualności

Konferencja prasowa w sprawie budowy II etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego


Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał środki z budżetu państwa na finansowanie II etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Z tej okazji, 31 stycznia br., odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli prof. Radzisław Kordek – Rektor UM w Łodzi, Prof. Paweł Górski – Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Kliniczno-Dydaktycznego oraz dr Jacek Grabowski – Kanclerz UM w Łodzi.

Dziś możemy już oficjalnie potwierdzić, że proces legislacyjny został zakończony i II etap Centrum Kliniczno-Dydaktycznego będzie realizowany. To bardzo dobra wiadomość dla uczelni, ale przede wszystkim dla mieszkańców Łodzi i regionu, którzy dzięki rozbudowie CKD będą mieli lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i lekarzy specjalistów – powiedział podczas konferencji prasowej Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek.

13 grudnia 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, który realizowany będzie w latach 2018-2023 przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 474,5 mln zł, w tym nakłady z budżetu państwa wynoszą 453,7 mln zł, a środki własne przeznaczone na ten cel to 20,8 mln zł.

II etap budowy CKD obejmie:

 • Oddział Onkologii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Urologii
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Oddział Chemioterapii (stacjonarny)
 • Oddział Chemioterapii (dzienny)
 • Ośrodek Radioterapii (Zakład oraz Oddział)
 • Oddział Endokrynologii
 • Oddział Geriatryczny
 • Oddział Neurologii
 • Oddział Położniczy
 • Oddział Neonatologii
 • Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Patologii
 • Blok operacyjny z salą wybudzeń
 • Poradnie

Realizacja II etapu inwestycji to przede wszystkim:

 • znaczna poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu łódzkiego
 • ograniczenie migracji pacjentów poza granice województwa w poszukiwaniu niedostępnych wówczas świadczeń.
 • zapewnienie dostępu do najwyższych standardów usług w zakresie onkologii, ginekologii i położnictwa;
 • poprawa jakości świadczeń dla starzejącego się społeczeństwa – rozwój geriatrii, neurologii, opieki paliatywnej
 • wzrost liczby lekarzy specjalistów w zakresie: onkologii, neurologii, geriatrii, ginekologii, położnictwa, neonatologii
 • konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

fot. Elżbieta Gendek

 • Opublikowano: 2 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP