Aktualności

Konferencja “Przypadki Medyczne” IFMSA-Poland Oddział Łódź


Ter­min: 27 maja godz: 9:30 — 16:00

Strona: https://www.facebook.com/events/247460082396742/

Opis: Czy zdi­ag­no­zowanie u kole­jnego pac­jen­ta infek­cyjnego nieży­tu nosa, bądź grypy, powodu­je u Ciebie chan­drę? Czy gdy słyszysz hasło sarkoidoza prze­chodzi przez Ciebie dreszcz emocji i fala pod­niece­nia? Czy oglą­da­jąc kole­jny raz już dobrze ci znany odcinek Dok­to­ra House’a i tak dosta­jesz wyp­ieków na twarzy? Jeśli choć na jed­no z tych pytań odpowiedzi­ałeś “TAK” to ta kon­fer­enc­ja defin­i­ty­wnie cię zain­tere­su­je!

Miejsce: CKD ul. Pomors­ka 251, Aula Zachod­nia

Czas: 27.05.2017 r godz. 9:30–16:00

  • Opublikowano: 18 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP