Aktualności

Kongres Naukowy PTMS: Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej


Kon­gres Naukowy PTMS:
Nowoczesne Tech­nolo­gie w Medy­cynie Sportowej „Zdrowie sportow­ca i akty­wność fizy­cz­na społeczeńst­wa – najwięk­szą wartoś­cią”

http://medsport2016.umed.pl/

  • Opublikowano: 8 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP