Aktualności

Konkurs na działania dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu.
W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 150 000 000,00 PLN, wymagany wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Kryteria premiujące:

1) 10 pkt – Wszystkie staże realizowane w projekcie będą miały wymiar co najmniej 360 godzin zadań stażowych realizowanych w okresie 16 tygodni (przy stażu w wymiarze przekraczającym 360 godzin okres odbywania stażu może zostać zaplanowany w proporcjonalnie dłuższym przedziale czasowym)

2) 10 pkt – Co najmniej 50% łącznego wymiaru godzinowego wszystkich staży w projekcie stanowią staże zagraniczne realizowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu nie mogą być objęci wsparciem uczestnicy Programu Erasmus Plus+.

3) 5 pkt – Projekt przewiduje wszystkie staże w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji (lub odpowiednim dla RSI dokumentem) województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

4) 10 pkt – Organizacja staży wyłącznie na kierunku/ach studiów o profilu praktycznym.

5) 5 pkt – Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia

Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ww. Konkursie w ramach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prosimy do kontakt z Działem Projektów (przesłanie zarysu planowanych działań i wstępnego budżetu projektu) pod adresem mailowym sylwia.marszalek@umed.lodz.pl najpóźniej do 24 lutego 2017.

  • Opublikowano: 6 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP