Aktualności

Konkurs na najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową – UMED i PŁ


Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzą wiele wspólnych projektów i badań. Dlatego rektorzy obu uczelni postanowili docenić wzajemną współpracę i ogłaszają konkurs na najlepszą publikację, przygotowaną wspólnie przez naukowców z PŁ i UMED.

Konkurs ma charakter zamknięty, a jego celem jest promowanie współpracy międzyuczelnianej i wyłonienie najlepszych pomysłów badawczych. Mogą do niego zostać zgłoszone wyłącznie publikacje, których współautorami są, co najmniej jeden pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, i dla których uczelnie są podstawowym miejscem pracy. Nagroda zostanie przyznana w formie dyplomu z gratyfikacją finansową o łącznej wartości 40 000 zł brutto.

Termin składania wniosków w Centrum Wsparcia Nauki upływa 24 lutego 2023 r.

Wniosek o przyznanie nagrody za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową w 2022 roku, przygotowany zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, wraz z kopią publikacji oryginalniej i oświadczeniami należy składać w  Centrum Wsparcia Nauki (e-mail: nauka.cwn@umed.lodz.pl). Wniosek może być przesłany w postaci skanu z podpisem odręcznym albo podpisany elektronicznie.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki

Mgr Joanna Włodarczyk tel. 506 209 336

nauka.cwn@umed.lodz.pl

 

W treści wiadomości proszę wpisać „nagroda wspólna – imię i nazwisko”

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu konkursu o nagrodę Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową.
  2. WNIOSEK o przyznanie nagrody za najlepszą dwuuczelnianą publikację naukową.
  3. Oświadczenie współautorów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. Oświadczenie o zaliczeniu publikacji do dorobku Politechniki Łódzkiej albo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Opublikowano: 18 stycznia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP