Aktualności

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI – XIII edycja


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac: do 25 lipca 2016 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy i warunki konkursu:

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich
  oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor
  lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Kategorie prac:

 • rehabilitacja  społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Szczegóły konkursu na stronie:

https://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-9/3200,Oglaszamy-Konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-OTWARTE-DRZWI-XII.html

 • Opublikowano: 6 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP