Aktualności

Konkurs Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA2


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 17 kwietnia 2018 r. NCN ogłosił konkurs MINIATURA 2.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2018 r.

Wnioski w ww. konkursie składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN.

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

W tej sekcji należy wygenerować PDF wniosku do NCN, a następnie załączyć wygenerowany wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

W sekcji Załączniki należy wygenerować załączniki do wniosku, a następnie załączyć podpisane dokumenty kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES  przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
natalia.cieslinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem,
Dział Projektów

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP