Aktualności

Konkurs o nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia uzyskane w roku 2020


Celem ustanowienia konkursu o Nagrodę Rektora UM w Łodzi jest aktywizacja działalności badawczej, dydaktycznej, publikacyjnej i wdrożeniowej nauczycieli akademickich. Beneficjentami nagrody Rektora mogą być nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie upoważniające Uniwersytet do zaliczenia ich do grupy pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. liczba N), w dyscyplinie podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie.

Nagrodę Rektora można uzyskać zgodnie z regulaminem przyznawania nagród w sześciu kategoriach:

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2021 r.

WAŻNE!!!

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników administracyjnych wnioski należy składać wyłącznie przy użyciu elektronicznej poczty służbowej.

Wniosek jako edytowalny plik Word (ewentualnie podwójnie jako Word i PDF) należy wysłać do 31 sierpnia 2020 r.  na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl w temacie wiadomości wpisując: nagroda Rektora – imię i nazwisko Wnioskodawcy).

Razem z wnioskiem należy przesłać załącznik w postaci kopii publikacji, manuskryptu, rozdziału lub opisu zgłaszanego do nagrody osiągnięcia w przypadku nagród za osiągnięcia promujące i wynalazcze. W przypadku konieczności dołączenia podręcznika, należy przekazać go do Centrum Wsparcia Nauki ul. Muszyńskiego 2  poprzez skrzynkę podawczą Kancelarii Głównej.

Wniosek powinien być podpisany w miarę możliwości podpisem elektronicznym.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki

Joanna Włodarczyk ( e-mail: joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl , tel.: 506 209 336)

Katarzyna Milbrandt (e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl tel. 887 860 562

 

Prosimy:

– nazwać plik z WNIOSKIEM według schematu: NAZWISKO IMIĘ LITERA WŁAŚCIWA DLA RODZAJU NAGRODY (N, WM, D, P, W lub C).

Np. KOWALSKI JAN N, lub Kowalski Jan N

  • Opublikowano: 22 czerwca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP