Aktualności

Konkurs: Programy profilaktyczne – nowotwory głowy i szyi


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Ministerstwo Zdrowia Konkursu POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 na projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Wsparciem objęte będą projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od 14 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 15 000 000,00 PLN, przy czym kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może być niższa niż 500 000,00 PLN, ani przekroczyć 2 500 000,00 PLN. Nie jest wymagany wkład własny.

Kryteria premiujące:

  1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. chorób nowotworowych głowy i szyi – waga 20 pkt
  2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – waga 20 pkt

Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej: http://zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ww. Konkursie w ramach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów pod adresem mailowym sylwia.marszalek@umed.lodz.pl lub pod numerem telefonu 42 272 54 45.

 

 

  • Opublikowano: 30 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP