Aktualności

Konkurs na projekty dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”. Konkurs przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym stanowiące załącznik do regulaminu Konkursu.

Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 100 000 000,00 PLN, wymagany wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/duo18/

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ww. Konkursie w ramach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prosimy do kontakt z Działem Projektów (przesłanie zarysu planowanych działań i wstępnego budżetu projektu) pod adresem mailowym sylwia.horodecka@umed.lodz.pl do 15 stycznia 2018 r.

  • Opublikowano: 19 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP