Aktualności

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej Uczelni


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursu POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej Uczelni.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów:
– innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
– umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,
– w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

Wsparcie w przedmiotowym konkursie kierowane jest do młodej kadry dydaktycznej, rozumianej jako osoby, które nie ukończyły 35 lat i równocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne u wnioskodawcy posiadając stopień doktora lub odbywając studia III stopnia.

Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 50 000 000,00 PLN, wymagany wkład własny na poziomie 3% wartości projektu.

Kryteria premiujące:

 1. 10 pkt – Projekt zakłada zachowanie trwałości poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną objętą wsparciem w ramach projektu co najmniej przez 4 semestry po zakończeniu projektu:
  1. zajęć w języku obcym
  2. zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych
  3. zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
  4. zajęć z wykorzystaniem baz danych
   Rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości musi być adekwatny do zakresu merytorycznego wsparcia w ramach projektu uzyskanego przez danego uczestnika.
 1. 10 pkt – Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której realizowany będzie projekt, posiada aktualną wyróżniającą ocenę instytucjonalną PKA lub wyróżniającą ocenę programową PKA na kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą związany jest program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka.

 

Więcej informacji pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17/

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ww. Konkursie w ramach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prosimy do kontakt z Działem Projektów (przesłanie zarysu planowanych działań i wstępnego budżetu projektu) pod adresem mailowym sylwia.marszalek@umed.lodz.pl najpóźniej do 22 maja 2017.

 • Opublikowano: 27 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP