Aktualności

KONKURS NA ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM


W ramach dal­szego posz­erza­nia ofer­ty pro­gra­mu naucza­nia na kierunku lekarskim Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zwracam się z uprze­jmą prośbą o zgłaszanie kole­jnych propozy­cji do prowadzenia zajęć fakul­taty­wnych w wymi­arze:

ROK I 
15 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych (semes­tr zimowy)
15 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych (semes­tr let­ni)

ROK II
15 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych (semes­tr zimowy)
6 godzin wykładów i 9 godzin w gru­pach dziekańs­kich (semes­tr let­ni)

 

ROK III
10 godzin wykładów i 10 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych (semes­tr zimowy)
15 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych (semes­tr let­ni)
15 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych i 10 godzin w gru­pach klin­icznych- nauczanie zin­te­growane (semes­tr let­ni)

 

ROK IV
25 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych (semes­tr let­ni)

 

ROK V
15 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych- zaję­cia prowad­zone  w języku pol­skim (semes­tr zimowy)
15 godzin w gru­pach sem­i­naryjnych- zaję­cia prowad­zone w języku ang­iel­skim (semes­tr zimowy)
15 zajęć w gru­pach sem­i­naryjnych (semes­tr let­ni)

 

Propozy­c­je fakul­tetów proszę składać w Dziekana­cie Wydzi­ału Lekarskiego, Al. Koś­ciusz­ki 4, pokój numer 8 do dnia 31.12.2016 r.

Orginał doku­men­tu

 

 

  • Opublikowano: 14 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP