Aktualności

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2


Szanowni Państwo,

informujemy, że do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w konkursach NCN ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. W dniu 8 marca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków. Instrukcje składania wniosków są już dostępne.

Wnioski w ww. konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Przed przystąpieniem do pisania wniosków prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową. 

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 8 marca br. to:

ETIUDA 6:

 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej, w której wnioskodawca prowadzi działalnoć naukową;
 • pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

SONATINA 2:

Osoby fizyczne:

 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego;
 • oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem;
 • pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Pracownicy jednostki:

 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu;
 • oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem;
 • pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

UWERTURA 2:

 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej będącej wnioskodawcą;
 • potwierdzenie złożenia wniosku przez kandydata na staż;
 • dokument w  języku  angielskim  potwierdzający  zgodę laureata konkursu ERC oraz ośrodka naukowego realizującego grant ERC na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku;
 • oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem;
 • listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku;
 • pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Załącznik: Dane podmiotu do wniosków NCN

Z poważaniem
Dział Projektów

 • Opublikowano: 12 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP