Aktualności

  • Opublikowano: 12 kwietnia 2019

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – OPUS 17 i PRELUDIUM 17 – ogłoszenie


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 15 marca 2019 r. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w nowej odsłonie.

W konkursie OPUS o finansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej. W PRELUDIUM szansę na grant mają osoby nieposiadające jeszcze stopnia naukowego doktora.

OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy.

PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy.

OPUS 17 i PRELUDIUM 17 to pierwsze konkursy ogłoszone po wejściu w życie tzw. ustawy 2.0, dlatego konieczne było dostosowanie warunków konkursowych do jej zapisów. Modyfikacji uległy również zasady przyznawania stypendiów w projektach NCN – informuje prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – W związku z tymi zmianami prosimy o szczególnie uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową.

Wnioski w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

W dniu 10 czerwca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

Formularze wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17 NCN/ZSUN/OSF udostępni najprawdopodobniej w drugiej połowie maja, co wynika z gruntownej przebudowy systemu, którego efektem będzie bardziej przyjazny użytkownikowi, nowoczesny formularz wniosku (obecnie jego wzór dostępny jest w dokumentacji konkursowej).

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod numery:
(42) 272 54 43, 272 54 45
Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:  http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem
Dział Projektów

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!