Aktualności

Konkursy NCN – OPUS 13 i PRELUDIUM 13 – formularze


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. tj. OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Wygenerowanie potwierdzeń złożenia wniosku oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. W związku z trudnościami technicznymi związanymi z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) uchwałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r. został przedłużony do dnia 22 czerwca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

W związku z powyższym wewnętrzny termin składania wniosków w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) upływa 12 czerwca br., do tego dnia należy dostarczyć wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem, które zostaną podpisane przez władze jednostki oraz pdf skróconej wersji wniosku, na podstawie którego zostanie sprawdzona poprawność zawartych w nim treści. Jednocześnie zwracamy uwagę, że dzień 16 czerwca jest decyzją Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Umed (Pismo Okólne nr 1/2017 z dnia 14 luego 2017 r.

  • OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 13na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

 

Uwaga!

Wnioski w konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF wyłącznie drogą elektroniczną. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ponadto informujemy, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Informacji w sprawie konkursów udzielają:

edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43

joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:

http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Dział Projektów

  • Opublikowano: 23 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP