Aktualności

Konkursy NCN: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9 – zmiana terminu składania wniosków


Szanowni Państwo,

informujemy, że z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF uchwałą Rady NCN termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 zostaje przesunięty z dnia 15 września br. na dzień 22 września br. Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF 29 sierpnia br.Tym samym przedłużeniu ulega wewnętrzny termin składania wniosków, z dnia 8 września na 15 września br..

Wnioski w ww. konkursach są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Termin wysłania wniosku do NCN upływa 22 września br.

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 15 września br. to:

1. wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku:
Osoby fizyczne:
a. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
b. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;
Pracownicy jednostki:
a. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
b. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu.
2. oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem,
3. pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Informacji w sprawie konkursów udzielają:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 43
natalia.cieslinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45
Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:

http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem
Dział Projektów

  • Opublikowano: 28 sierpnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP