Aktualności

Konkursy NCN: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 8 września br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków do NCN w konkursach SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9.

Wnioski w ww. konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Termin wysłania wniosku do NCN upływa 15 września br.

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 8 września br. to:

  1. wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku:

Osoby fizyczne:

  1. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
  2. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;

Pracownicy jednostki:

  1. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
  2. potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu.
  3. oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem,
  4. pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Informacji w sprawie konkursów udzielają:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
natalia.cieslinska@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Z poważaniem
Dział Projektów

  • Opublikowano: 23 sierpnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP