Aktualności

Kuźnia Młodych Talentów 2018


Jeśli jesteś dok­toran­tem i chcesz nauczyć się dobrze prezen­tować, poz­nać tajni­ki praw­idłowej emisji gło­su oraz uczest­niczyć w warsz­tat­ach statysty­cznych to Kuź­nia Młodych Tal­en­tów orga­ni­zowana przez Akademię Młodych Uczonych z ramienia PAN jest właśnie dla Ciebie. W gronie najlep­szych spec­jal­istów nauczymy Cię umiejęt­noś­ci mięk­kich niezbęd­nych każde­mu młode­mu naukow­cowi! W ramach szkoły przewidziane są konkursy z cen­ny­mi nagro­da­mi m.in. 2500zł na uczest­nict­wo w wybranej kon­fer­encji naukowej oraz dar­mowy kurs statysty­czny od firmy Stat­Soft. Serdecznie zaprasza­my! Licz­ba miejsc ogranic­zona!

Więcej infor­ma­cji na stron­ie: http://amu.pan.pl/kmtamu/ oraz na stron­ie fb: https://www.facebook.com/events/980143858799351/ 

  • Opublikowano: 5 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP