Aktualności

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla – edycja 2023


Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2023 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, ustanowionych w 1999 r. Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone na jesiennym Zebraniu Plenarnym Wydziału.

Harmonogram honorowego wyróżnienia Wydziału Nauk Medycznych PAN dla studentów pracujących naukowo – Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla Edycja 2023:

15 marca – 10 maja 2023 r. Składanie przez kandydatów kompletu dokumentów, tj.:
1. Wypełnionego i podpisanego przez kandydata 1 egzemplarza wniosku – dostępnego na stronie internetowej uczelni; Dodatkowo, przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl, w temacie dopisek: „Laur – imię i nazwisko”;
2. Pełny tekst pracy oryginalnej;
3. Uzasadnienie merytoryczne – udokumentowane lub potwierdzone przez np. opiekuna naukowego lub inną osobę nadzorującą realizację badań;
4. Kandydatem może być student zajmujący pierwszą pozycję na liście autorów.
UWAGA:
Do wniosku mogą być załączone dodatkowe dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata, związane ze zgłoszoną pracą.

Miejsce składania dokumentów: Centrum Wsparcia Nauki, ul. Muszyńskiego 2,
mgr Joanna Włodarczyk, dr n. med. Paulina Hejduk
11 maja – 19 maja 2023 r. I etap – wybór spośród złożonych wniosków i przekazanie do zaopiniowania przez JM Rektora trzech najlepszych kandydatów przez Komisję ds. Zarządzania Nauką
do 26 maja 2023 r. II etap – wybór najlepszego kandydata przez JM Rektora do uczestnictwa w  ubieganiu się o Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla
do 31 maja 2023 r. Przekazanie przez Centrum Wsparcia Nauki wniosku wyłonionego kandydata wraz z opinią JM Rektora do Wydziału Nauk Medycznych PAN przyznającego honorowe wyróżnienie Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla (w 1 egz. i dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: Boguslawa.Rzeczkowska@pan.pl
jesień 2023 r. Wydział Nauk Medycznych PAN – rozpatrzenie wniosków zgłoszonych kandydatur na Zebraniu Plenarnym po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Nagród oraz podanie do publicznej wiadomości komunikatu o wyróżnieniu

 

Załączniki:
Formularz wniosku
Regulamin Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN

  • Opublikowano: 16 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP