Aktualności

Łódź you like to study?


Już po raz pią­ty Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zaprasza do Cen­trum przy ul. Pomorskiej na Drzwi Otwarte.

Zmierz się z Pogrom­ca­mi Mitów, odkry­waj krymi­nalne zagad­ki Łodzi, pode­jmij wyzwanie IFMSA i ruszaj w teren!
Sprawdź jak to jest być far­ma­ceutą, chirurgiem, anal­i­tykiem medy­cznym, kos­me­tolo­giem, położną.
Bez obaw, o bez­pieczeńst­wo zad­ba ekipa ratown­ików medy­cznych oraz nasi stu­den­ci „mundurowi”.

Przyjdź! Baw się! Pytaj! Studi­uj z nami!

Zaprasza­my!!!

www.drzwiotwarte.umed.lodz.pl
(UWAGA! część zajęć wyma­ga wcześniejszej rejes­tracji)

  • Opublikowano: 8 lutego 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP