Aktualności

Łódzkie Centrum Referencyjne


13 lipca Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła wyniki tegorocznego konkursu na tzw. centra referencyjne w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA). Łódzkie konsorcjum zostało ocenione na dwie gwiazdki w skali od 1-4 i będzie jedynym w Polsce ośrodkiem o takiej randze. To wielki sukces i jednocześnie szansa dla Łodzi i regionu – jednego z najszybciej starzejących się w Polsce.

W konferencji prasowej zorganizowane z tej okazji w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udział wzięli::

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. Konrad Rydzyński – Dyrektor Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Iwona Iwanicka – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Urzędu Miasta Łodzi Urzędu Miasta Łodzi
dr Anna Murlewska – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych USK nr 1 im. N. Barlickiego

Wszyscy zgodnie podkreślali, że Łódzkie Centrum Referencyjne to wielki sukces i wyróżnienie dla partnerów konsorcjum za ich dotychczasowy wkład w działania na rzecz szeroko rozumianej polityki prosenioralnej, ale również ogromne zobowiązanie dotyczące dalszych intensywnych prac w tym obszarze.

W dniu 22 lutego br. podpisany został list intencyjny pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi oraz Ericpol Sp. z o.o., w którym partnerzy potwierdzili wolę współpracy dotyczącej przygotowania wspólnej aplikacji w konkursie o status ośrodka referencyjnego (reference site) w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA). Koordynatorem merytorycznym projektu została prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

EIP AHA to inicjatywa Komisji Europejskiej, polegająca na współpracy między Komisją Europejską a krajami, regionami, przemysłem, pracownikami opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacjami reprezentującymi osoby starsze i pacjentów. To oparte na współpracy partnerstwo ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Dotychczas status ośrodków referencyjnych ds. aktywnego i zdrowego starzenia się posiadały 32 europejskie konsorcja, przede wszystkim z Europy Zachodniej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi aktywnie współpracował z ośrodkami referencyjnymi z Coimbry (Portugalia) oraz Groningen (Holandia), a owocne wyniki tej współpracy pozwoliły na udział w tegorocznym konkursie.

Ogłaszając nowy konkurs Komisja Europejska miała na celu rozszerzenie skali współpracy w zakresie innowacji i dobrych praktyk w obszarze „healthy ageing”. Łódzki Ośrodek Referencyjny będzie jedynym w Polsce i jedynym z dwóch w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dodatkowe informacje: http://www.scale-aha.eu/rs2016-results.html

  • Opublikowano: 14 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP