Aktualności

Łódzkie promuje start-upy — 25.10.2016


Zaprasza­my na spotkanie z cyk­lu Łódzkie pro­mu­je start-upy w ramach Lodzkie Inno­va­tion Days

  • Opublikowano: 12 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP