Aktualności

Majowe posiedzenie senatu


Pod­czas posiedzenia Sen­atu Uczel­ni 25 kwiet­nia, JM Rek­tor, prof. Radzisław Kordek, wręczył powoła­nia członkom pier­wszej Rady Uczel­ni.

Grat­u­lację otrzy­mała również Pani Doro­ta Kale­ta, która w lutym br. uzyskała nom­i­nację pro­fe­sorską.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP