Aktualności

Majówka z UMEDem 2017


Uczel­ni­ana Rada Samorzą­du Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza do wspól­nego spędzenia Majów­ki pod żagla­mi!
150 osób 23 jachty i czar mazurs­kich jezior!
Wyjazd 28.04.2017 23:00
Powrót 03.05.2017 20:00
Cena dla stu­den­tów naszego Uni­w­er­syte­tu to 250 zł. 
Cena dla uczest­ników z innych uczel­ni to 500 zł.
Dla stern­ikow zniż­ki!

W cenie
- czarter
- trans­port 
- opłaty por­towe
- ognisko w por­tach
- ubez­piecze­nie 
- niespodzan­ki od Samorzą­du

Zapisy odbędą się w połowie mar­ca.
UWAGA: W tym roku rekru­tac­ja zostanie zmody­fikowana, gdyż poprosil­iśmy o pomoc Biuro Obsłu­gi Studiów. Szczegóły wkrótce.
Kon­takt z nami to zagle@stud.umed.lodz.pl

Widz­imy się na Mazu­rach :)!

  • Opublikowano: 13 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP