Aktualności

MDP — EFN wzywa kraje członkowskie do zaprzestania pomniejszania pozycji pielęgniarek


On the Inter­na­tion­al Nurs­es Day, the EFN urges nation­al gov­ern­ments to STOP down­grad­ing nurs­es and risk­ing cit­i­zens’ lives to save mon­ey! | EFN – Euro­pean Fed­er­a­tion of Nurs­es Asso­ci­a­tions

http://www.efnweb.be/?p=8663

 

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP