Aktualności

Misja pielęgniarska w Albanii


W dniach 9-10 maja odbyły się warsztaty dla środowiska pielęgniarskiego w Albanii zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia Albanii i Izbę Pielęgniarską, połączone z wizytą doradczą. Wizyty organizowane są przez TAIEX – Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (ang. Technical Assistance and Information Exchange Office), którego zadaniem jest udzielanie krótkoterminowej pomocy technicznej przy wprowadzaniu zmian przystosowujących przepisy prawne do prawa UE. Spotkanie to miało na celu przygotowanie prawodawstwa w Albanii, dotyczącego pielęgniarstwa, kształcenia pielęgniarek, ich kompetencji, do członkowstwa w Unii Europejskiej.

Zespół ekspertów realizujących to zadanie tworzą: dr Tom Keighley – profesor wizytujący – Nursing Department, University of Sheffield (UK), dr Paul De Reave – Sekretarz Generalny European Federation of Nurses Association (UE), dr Olga Riklikiene – Profesor, Faculty of Nursing, Lithuanian University of Health Sciences (Litwa) oraz dr Dorota Kilańska z UM w Łodzi (Polska).

Eksperci analizowali status dostosowania kwalifikacji pielęgniarek w Albanii do wymogów  Dyrektywy sektorowej 36/2005/UE, w tym szczególnie ich kształcenia oraz akredytacji szkół. Analizowano status zawodowy pielęgniarek i ich kompetencje.

Podczas spotkania zapoznano także 55 uczestników warsztatów z doświadczeniami przedakcesyjnymi krajów takich jak Polska i Litwa. Mieliśmy okazję przedstawić  przewodniczącym regionalnych organizacji pielęgniarskich, dziekanom szkół – kształcących pielęgniarki, przedstawicielom ministerstwa zdrowia, integracji, edukacji i pielęgniarkom zaproszonym na spotkanie, drogę polskich pielęgniarek do harmonizacji, w tym m.in. z wykorzystaniem zawodowych studiów dla pielęgniarek – tzw. pomostowych oraz funkcjonowanie organów zarządzających jakością kształcenia pielęgniarek.

Eksperci przedstawiali dobre praktyki związane z akcesją do UE, z prawodawstwem UE i obowiązującym w ich krajach. Odpowiadali również na pytania uczestników spotkania oraz przedstawili sytuację pielęgniarstwa w UE i korzyści wynikające z członkostwa. Próbowano również nakreślić mapę drogową dla organizacji pielęgniarskich i pielęgniarek – wydano rekomendacje, które przedstawiono Komisji Europejskiej. Rekomendacje dotyczyły zmian w programie nauczania i poziomie wykształcenia, który musi być adekwatny do wymogów Dyr. 36/2005/UE, a także zmian związanych z wejściem w życie Dyrektywy 55/2013/UE.

  • Opublikowano: 15 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP