Aktualności

„MŁODZI W ŁODZI – JĘZYKOWZIĘCI” dołącz do grona Językowziętych!


PRZEDSIĘWZIĘCIE „MŁODZI W ŁODZI – JĘZYKOWZIĘCI”
dołącz do grona Językowziętych!

Rekrutacja trwa od 25 lipca do wyczerpania miejsc

 

O PRZEDSIĘWZIĘCIU

 • Przedsięwzięcie pod nazwą „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” to jedna z inicjatyw programu „Młodzi w Łodzi”.
 • Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów oraz pozostających bez pracy absolwentów łódzkich uczelni. Jego celem jest promocja nauki niszowych języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • W ramach Przedsięwzięcia Organizator pokryje 50% kosztów uczestnictwa w kursie językowym
  (2 semestry nauki) jednego z trzech niszowych języków obcych, najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Są to odpowiednio:

  • język szwedzki,
  • język fiński,
  • język portugalski.
 • Kursy realizowane będą przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej.
 • Każda grupa językowa liczyć będzie 15 osób.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W Przedsięwzięciu mogą brać udział zameldowani w Łodzi na pobyt stały lub czasowy:
  • studenci łódzkich uczelni, którzy w dniu zgłoszenia do udziału w Przedsięwzięciu ukończyli co najmniej I rok studiów (licencjackich, magisterskich, uzupełniających magisterskich);
  • pozostający bez pracy absolwenci łódzkich uczelni, którzy w dniu zgłoszenia
   do udziału w Przedsięwzięciu nie ukończyli 30 roku życia

ze średnią ocen (co najmniej 4,0) za ostatnie 2 ukończone semestry nauki lub oceną
z dyplomu ukończenia studiów (co najmniej 4,0) oraz wykazujący się znajomością języka obcego na poziomie B2, innego niż język wybrany w Przedsięwzięciu.

 • O udziale w Przedsięwzięciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Rozpoczęcie kursów językowych planowane jest na koniec września/początek października
 • Szczegółowe informacje o Przedsięwzięciu, Regulamin oraz Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie mlodziwlodzi.pl (zakładka „Inicjatywy” – Jezykowzięci”).

PLAKAT JĘZYKOWZIĘCI

 • Opublikowano: 25 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP