Aktualności

Nabór Jednostki Specjalistycznej w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”


Uprzejmie informuję, iż przed chwilą zostało zamieszczone na stronie BIP uczelni Ogłoszenie 7/S/2018 pn. Nabór Jednostki Specjalistycznej w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu w zakresie diagnostyki pogłębionej”

Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”
– nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi
– nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,
– Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Otwarcie ofert 8 lutego godz. 14.15.

Poniżej link do strony int.
https://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_na_uslugi_spolecznie_i_inne_szczegolne_uslugi/SitePages/pokaz_rekord.aspx?rec_id=161

  • Opublikowano: 31 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP