Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie


Szanowni Państwo,

Dział Projektów uprzejmie informuje o ogłoszeniu następujących naborów wniosków o dofinansowanie:

 1. Konkurs Ministerstwa Zdrowia nr POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16 na projekty, które przewidują kształcenie podyplomowe lekarzy w innych formach niż specjalizacje ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.Zakres tematyczny kursów doszkalających innych niż specjalizacje oferowanych w ramach projektu dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem:

• chorób układu krążenia,
• chorób nowotworowych,
• chorób i zaburzeń psychicznych,
• chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego,
• chorób układu oddechowego.

Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 40 000 000,00 PLN. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych.

Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2640-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_dot_ksztalcenia_podyplomowego_lekarzy_realizowanego_w_innych_formach_niz_specjalizacje_.html

 1. Konkurs Ministerstwa Zdrowia nr POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16 dla podmiotów leczniczych na projekty, które przewidują szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolność analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.Nabór wniosków w ramach Konkursu będzie realizowany od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.Planowana alokacja na konkurs wynosi: 25 000 000,00 PLN. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych.

  Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2639-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_pt_Szkolenia_pracownikow_administracyjnych_w_ochronie_zdrowia.html

 

 1. Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz SYNTHOS S.A. na projekty w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem, polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych. Projekty obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 KE, wpisujące się w zakres tematyczny przedstawiony w agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
  1) konsorcjum dwóch jednostek naukowych lub
  2) konsorcjum, w skład którego wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. KE.

  Ogłoszenie o Konkursie oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/

 

UWAGA!!!
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ww. Konkursach prosimy o przesłanie najpóźniej do 22 czerwca 2016 r. na adres mailowy sylwia.marszalek@umed.lodz.pl zgłoszenia zawierającego wstępny opis planowanego projektu.

Dział Projektów
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Opublikowano: 16 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP