Aktualności

Nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”.


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie ogłoszenia naboru wniosków w Państwa instytucji, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz wśród potencjalnych beneficjentów programu.

Jednocześnie korzystamy z okazji, aby serdecznie podziękować za dotychczasowe wsparcie promocyjne oferty NAWA.

Informacja o programie
Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19 – nabór wniosków w programie skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach programu zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskują do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

W ramach programu „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19” finansowane są działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

1) wynagrodzenie powracającego naukowca,
2) wynagrodzenia członków grupy projektowej,
3) koszty przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) opcjonalnie – adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej,
5) opcjonalnie – koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków prowadzony jest do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nowa-edycja-polskich-powrotow-w-odpowiedzi-na-covid-19

Informacja o ogłoszeniu programu na profilu NAWA na Facebooku: https://www.facebook.com/NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej/posts/648173749242086

Osobą do kontaktu w sprawach programu jest pani dr Joanna Rutkowska, e-mail: joanna.rutkowska@nawa.gov.pl, tel.+ 48 22 390-35-83

  • Opublikowano: 21 lipca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!