Aktualności

Nagroda Heisiga


Szanowni Państwo,

W imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. Przemysława Wiszniewskiego z przyjemnością przekazujemy informację o ustanowieniu na Uniwersytecie Wrocławskim Nagrody Heisiga, promującej najwybitniejsze osiągnięcia i badaczy z kręgu polskiej nauki.

Nagroda Heisiga ma na celu nagrodzenie naukowca, którego/której badania wyróżniają się innowacyjnością w istotnym dla współczesnego świata zakresie. Nie jest to też nagroda zespołowa. Jej laureatem może być wyłącznie jeden badacz/badaczka.

Zamiarem Pana Profesora Heisiga jest uhonorowanie, w duchu współpracy niemiecko-polskiej, wybitnych badaczy polskich. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata na Uniwersytecie Wrocławskim. Kandydaci mogą reprezentować dowolną dyscyplinę nauki. Laureat/ka otrzyma Złoty Medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200.000 zł.

Zgodnie z załączonym Regulaminem I Edycji Konkursu oraz ogólnym Regulaminem Nagrody, zgłoszenie musi zawierać:
1) życiorys kandydata/tki do Nagrody, opis jego/jej dorobku naukowego z lat 2011-2020 wraz z przedstawieniem tych osiągnięć kandydata/tki, które w skali nauki światowej mają charakter wybitny i nowatorski (w języku polskim i angielskim);
2) życiorysy kandydatów na recenzentów i opisy ich dorobków w kontekście aktywności naukowej kandydata do Nagrody (w języku polskim);
3) kopie odpowiednich publikacji naukowych lub publikacji książkowych (preferowana wersja elektroniczna na płytce CD) związanych z osiągnięciem naukowym.

Komplet dokumentów w wersji elektronicznej należy przesłać do Centrum Wsparcia Nauki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl do dnia 31 stycznia 2021 r, w temacie wiadomości pisząc: „Nagroda Heisiga – Imię i Nazwisko”.

Komisja ds. Zarządzania Nauką wyłoni spośród złożonych wniosków jeden, który zostanie przedstawiony do akceptacji członkom Senatu, a następnie wybrany wniosek w wersji papierowej, zostanie przesłany na adres Uniwersytetu Wrocławkiego.

Nazwisko laureata/ki Nagrody zostanie ogłoszone w dniu 1 października 2021 r. podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Heisiga 2021.

Załącznik:
Regulamin Nagrody

  • Opublikowano: 15 stycznia 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!